SEL – Nustebink Mane

Vakar tau buvo neramuBandei kažką pakeistBet nežinojai tu nuo ko pradėti Vakar aš neradau viltiesNepažinojau meilėsNesupratau, kad galim vienas...

SEL – Aš Kaip ir Tu

Tegul šviečia saulė virš mūsų stogųTegul šypsosi mūsų vaikai Matau šis miestas skęsta dar rūkeBet po ilgos nakties artėja ilgai laukta...

SEL – Tik

Tūkstantis dienų kaip aš tavęs nemačiauTodėl šį laišką išprotėjusioj galvoj rašauPlunksna sukasi ratu paišydama daug raidžiųBūtų įdomu...

SEL – Sweet Ateitis

Šiandieną aš ne toks, koks buvau,Ištirpdė liūdesį kaip sniegą krentantis lietus,Dėkoju tau, dangau. Pamiršiu aš dienas, liūdnas,...

SEL – Laužau Standartus

Nes mano žodžiai liejasi iš mano vidaus į lauką,Taip atiduodu save tau, savo auką,Spėk gauti tai, ką noriu pasakyti tau,Spėk laužyti standartus, nes...

SEL – Aš

Dūmai lengvai kyla į dangų,Spėk tik pagaut mano mintis.Tu nuostabi, kaip šitas rytas.Tu amžina, kaip mūsų naktis.Kur ši diena vėl mane...

SEL – Kam Tu Meldies

Noriu sužinot, kam tu šiandien meldies.Aš noriu sužinot, kam tu šiandien meldies.Mano pasauli… Mano pasauli…Noriu sužinot, kam tu šiandien...

SEL – Tu Tik Mano

Tu tik mano sapnasSkrendi, tarsi laikas kažkur toli.Tu tik mano sapnas. Nesibaigianti praeitis vėl sugrįš. Tas pasaulis, tą kurį slepi, ten už...

SEL – Vėl Ruduo

Vėl ruduo, naktimis, lietumiKris į žemę.Vėl ruduo, naktimis, lietumi Kris žemyn. Jau šiandieną viskas baigės,Aš su liūdesiu kalbu.Kur dangus?...

SEL – Aštunta Daina

Kažkam gyvenimas žaidimas, gyvena tarsi žaistuTarp mimikos ir žestų, išlik, kad nesužeistu.Ten valandinės aistros, ir mėnesiniai...

Sel – Mano naktys

Bet tai kaip tau mano naktys,Bet tai kaip tau mano naktys,Bet tai kaip tau mano naktys,Mano naktys be manęs... Bet tai kaip tau mano naktys,Bet tai kaip...
Puslapis 1 iš 5